Wiosenny churching part 3. Wigilia Paschalna

Dlaczego poranna rezurekcja nie jest najważniejsza?

Pierwsza, bardzo ważna informacja: liturgia Wigilii Paschalnej oficjalnie nie należy do Wielkiej Soboty. W tradycji żydowskiej następny dzień zaczynał się po zmroku, dlatego liturgia powinna rozpoczynać się właśnie wtedy. Jest to już początek świętowania zmartwychwstania. Czytania i cała symbolika obracają się wokół tego, co Bóg uczynił dla nas przez swojego Syna.

Na początku tej wyjątkowej nocy kapłan błogosławi ogień, który jest symbolem samego Chrystusa. On jest Światłem dla świata. On je przynosi do naszego życia, dlatego kapłan idący z zapalonym paschałem przez ciemny kościół robi tak ogromne wrażenie. Od paschału zapalane są świece wiernych. Powoli nastaje jasność. Piękne znaczenie prostych gestów. Następnie wszyscy obecni słuchają uroczyście odśpiewanej pieśni „Exultet”, która jest jedną z najpiękniejszych pieśni religijnych. Wspaniałe podsumowanie całej liturgii światła.

Potem następuje liturgia słowa, która dziś jest szczególnie rozbudowana. Składa się z 9 czytań – 7 ze Starego Testamentu i 2 z Nowego (epistoła i ewangelia). Wszystkie czytania opowiadają o wielkich rzeczach, które uczynił Pan w całej historii zbawienia. Po części starotestamentowej kapłan intonuje hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Rozbrzmiewają dzwony, na ołtarzu zapala się świece.

Teraz jest czas na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W dniu chrztu zostaliśmy zapaleni przez Pana Boga, przyjęci do grona Zbawionych. Teraz możemy odnowić te przyrzeczenia, w pełni świadomie potwierdzić nasze „Wierzę” i „Wyrzekam się”.

Potem następuje uroczysta Msza Święta, która powinna – choć nie musi – zakończyć się procesją rezurekcyjną. Niestety w wielu kościołach procesję zostawia się na rano, przez co rezurekcja w niedzielny poranek staje się ważniejsza od liturgii Wielkiej Nocy. Poranna procesja jest tylko dopełnieniem, wyznaniem wiary, radością z tego, że Jezus zmartwychwstał, ogłoszeniem całemu światu, że nastało nowe przymierze.