Wiosenny churching part 2. Wielki Piątek

Jedyny dzień w roku, w którym nie ma Mszy Świętej?

Liturgia w piątek rozpoczyna się procesją w ciszy, na koniec której kapłan pada przed ołtarzem i leży krzyżem. Następnie czytane jest Słowo. Jak można się domyślić, wszystkie czytania dotyczą Męki Jezusa Chrystusa. Najpierw mamy zapowiedź, która znajduje się już w Starym Testamencie u proroka Izajasza. Zawarty jest tam dokładny opis Męki, którą przeżywał Jezus parę wieków później. Drugie czytanie to fragment z Listu do Hebrajczyków. Ewangelia to Janowy opis Męki. W tym dniu ewangelia śpiewana lub czytana jest na kilka głosów. Potem jest uroczysta modlitwa wiernych. Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, za żydów i za niewierzących.

Adoracja Krzyża – punkt kulminacyjny piątkowej liturgii, który dzieli się na dwie części. W pierwszej kapłan stopniowo odsłania Krzyż, który zakryty jest fioletowym suknem. W momencie odsłaniania kolejnych części, śpiewa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie Świata”, na co my odpowiadamy: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie jest czas na indywidualną adorację Krzyża. Od tego momentu, aż do sobotniego wieczoru, Krzyż jest najważniejszym punktem w kościele. Po adoracji Krzyża następuje komunia święta, potem Najświętszy Sakrament przenoszony jest do grobu i trwa całonocne czuwanie.

Jesteśmy już bliżej niż dalej, jutro, oprócz porannego święcenia jajka, najważniejszy wieczór w roku chrześcijanina. Przygotujcie się!