Tag: lectiodivina

III niedziela Adwentu

III niedziela Adwentu

Trwajcie cierpliwie bracia, aż do przyjścia Pana (Jk 5, 7). Idea trwania niezwykle mocno wybrzmiewa w okresie Adwentu. To już trzeci tydzień naszego oczekiwania i trzeba nam dołożyć wszelkich starań, aby nie ustać w drodze. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o Janie Chrzcicielu, który przebywając w więzieniu, słyszy o znakach jakie czyni Jezus. Wysyła więc uczniów […]

II niedziela Adwentu

II niedziela Adwentu

„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Zawołanie Jana Chrzciciela rozlega się w czasie wypełniającym Adwent. Nie możemy być obojętni na nadejście Zbawiciela, które ma się dokonać. W Jego Osobie uobecnia się zapowiedziane królestwo. Nie bez znaczenia pozostaje również to, gdzie Jan przemawia – to pustynia, która w tradycji prorockiej była miejscem, […]

I niedziela adwentu

I niedziela Adwentu

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie… (Mt 24, 42). Rozpoczyna się czas czuwania. Może inaczej – czas czuwania trwa dla ciebie od kiedy zaczęło się twoje życie. Adwent jest czasem, który powinien ostatecznie przełożyć się na każdy dzień ziemskiej wędrówki, uczynić całe twoje życie świadomym czuwaniem. Oczekiwanie na Chrystusa właśnie […]

Serce pełne pokoju

Serce pełne pokoju

Ewangelia (J 14,23-27) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. (…) Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie […]

Uścisk Boga

Uścisk Boga

Ewangelia (J 10,27-30) Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki […]

12