III Niedziela Wielkiego Postu

Czy Bóg zsyła na człowieka różne nieszczęścia za jego grzechy? Prawdopodobnie właśnie taka myśl towarzyszyła rozmówcom Jezusa we fragmencie Ewangelii Łukasza 13,1-9, proponowanym na III niedzielę Wielkiego Postu. Jezus koryguje ten pogląd, posługując się przykładem drzewa figowego, które od trzech lat nie przynosi owocu. Bóg jest dawcą kolejnej szansy: okopuje, nawozi, pielęgnuje. Warto zapytać się siebie w Wielkim Poście, czy pozwalam niezwykłemu Ogrodnikowi działać w moim życiu? Zapewne niedługo w miejscach, gdzie mieszkamy, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Spowiedź, Eucharystia, modlitwa, systematyczna praca nad sobą… Weźmy do ręki Pismo Święte! To wszystko jest dobrym nawozem. Bóg daje nam miłość pełną konkretów, miłość, której można dotknąć, posmakować. Nie pozbawiajmy się sami tego, co daje wzrost. Jeśli nie przegapimy tego czasu, z pewnością będzie nam dane wydać dobry owoc.