II niedziela Adwentu

„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Zawołanie Jana Chrzciciela rozlega się w czasie wypełniającym Adwent. Nie możemy być obojętni na nadejście Zbawiciela, które ma się dokonać. W Jego Osobie uobecnia się zapowiedziane królestwo. Nie bez znaczenia pozostaje również to, gdzie Jan przemawia – to pustynia, która w tradycji prorockiej była miejscem, na które Bóg wzywał wybranych ludzi, aby mówić do ich serc (por. Oz 2, 16; Wj 3, 18). W czasie Adwentu Bóg wzywa na pustynię każdego z nas! Co dla Ciebie może być tym szczególnym miejscem? Jest kilka możliwości… rekolekcje, spowiedź, czas osobistej modlitwy. Imię Jan (jôḥānān) oznacza „Jahwe był życzliwy”. Tym bardziej trzeba nam potraktować ten czas nie jako kolejny obowiązek, ale szansę daną nam przez Boga.